Inscriere in barou

INFORMATII

Acte necesare inscrierii


1. Copii dupa actele de identitate si stare civila - xerox

2, Dovada calitatii de licentiat in drept - xerox

3. Certificat de cazier din care sa rezulte ca nu va gasiti in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de art.13 din Legea nr.51/1995 republicata - original

4. Doua fotografii color - 3x4 cm

5. Taxa de inscriere (o donatie de minim 2000 RON)

6. Certificat medical (clinic sanatos, nu este in evidenta cu boli cronice neuropsihice si contagioase) - original


Calitatea de AVOCAT DEFINITIV se dobandeste conform art.20 alin. 1. 2 .5 din Legea nr..51/1995, republicata